ANASAYFA         HAKKIMIZDA         EĞİTİM         BAŞARILARIMIZ         HABERLER VE ETKİNLİKLER         KARİYER         BASIN         BİZE ULAŞIN
»   Hızlı Erişim
  » Anasayfa
  » Hakkımızda
    » Kurumsal
    » Yönetim Kadromuz
    » Veli Yorumları
    » Misyon ve Vizyonumuz
    » Prensiplerimiz
  » Eğitim
    » Üniversite Hazırlık Programı
    » Öğrenci Meclisi
    » Akademik
    » Sanat ve Spor
    » Eğitimde Farklılıklar
    » Eğitim Modelleri
  » Başarılarımız
  » Haberler ve Etkinlikler
  » Kariyer
    » Eğitim
    » Spor
    » Kurumsal
  » Basın
    » Tv
    » Gazete
    » İnternet
  » Bize Ulaşın
»    Eğitim Modelleri

KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM MODELİMİZ

Gelecek planlama, öğrenci 9. sınıfta okula başladığından itibaren bütün branş öğretmenleri tarafından gözlemlenir. Öğrencilerin gözlem, ölçme-değelendirme, derslere göre ilgi ve başarı düzeyleri, kişisel özellikleri, hayal ve yetenekleri incelenir. Elde edilen sonuçlara göre veliler de görüşülerek 9. sınıfın sonunda öğrencinin geleceği için kişiye özel plan yapılır. 10. sınıfa geçen öğrencilerde akademik başarı, ilgi düzeyi ve o yaz kazandığı beceri ve ilgi yönleri değerlendirilir. Branş öğretmenleri ve güzel sanatlar dersi öğretmenleri tarafından yetenekleri gözlemlenir, ölçülür ve değerlendirilir. Öğrencinin 10. ve 11. sınıfta yen iden değerlendirilmesi sonucu farklı bir gelecek planı yapılması gerekiyorsa yeniden bir gelecek planını öğrenciye kişiye özel olarak hazırlıyoruz. Hem ÖSYM sınav sisteminde olabilecek bütün değişiklere karşı en iyi öğrenme modeli uygulayabilecek uzman öğretmen kadrosuna sahibiz. Aynı zamanda güzel sanatlar bölümünü dereceyle bitiren ve birçok başarılı projeye imza atan müzik, resim ve tiyatro bölümü öğretmenlerimiz yıl boyu öğrencileri yetenekleri doğrultusunda tören, gösteri ve yarışmalara hazırlamaktadır. Geleceği planlarken, sanatın önemini eğitim ve öğretimdeki başarı duygusunun öğrencinin motivasyonundaki etkisini biliyoruz. Öğrenciler önce üniversiteye sonra iş yaşamına hazırlayan bir sistemin içine dahil oluyorlar.

 

 

WE ARE PRİVATE SCHOOL AND WE DEAL WITH EVERYONE INDIVIDUALLY.

For future planning, student is observed by all branch teachers after student starts school at 9th grade. Student’s observation, assessment and evaluation, level of interest and success in lessons, personal characteristic, dream and talents are analyzed. According to result obtained, by consulting to parents, a personal plan is made for student’s future at the end of the year. Level of interest and talent of student obtained in that summer holiday are analyzed.

Student’s talent is observed, evaluated and assessed by branch and fine arts teachers. If it is needed to make a new future plan in 10th and 11th grade, we present a new future plan to student.

We have an expert teacher staff who can apply the best teaching model toward all changes in OSYM exam system. Besides, music, art and theatre teachers, who graduated from fine arts with a degree and succeeded in a lot of projects, prepare students for ceremonies, shows and competitions according to students’ talents. While planning future, we know the importance of art and effect of sense of achievement on student’s motivation.

IT WILL FIRST PREPARE FOR UNIVERSITY THEN FOR WORKLIFE.

Future planning branch makes studies to turn Private Yeditepe Anatolian High School student’s academic success into life success. For this reason, future planning studies bases on acquiring 21st century’s talents. With future planning studies, students are not only prepared for university exam but also for university and work life.

 

Öğrenci Danışmanlık Modeli

Özel Yeditepe Anadolu Lisesi’ne ait olan bu modelle öğrenciler üç ayrı profesyonel danışmandan faydalanarak üniversiteye hazırlanırlar:

 

1. KARİYER DANIŞMANI İlgi ve yetenek analizi, kariyer eğitimi tespiti, yaşam önceliklerinin belirlenmesi, hedef belirleme, mesleklerle tanışma, meslek atölyeleri, kariyer portfolyosu oluşturma çalışmaları yapar

. 2. EĞİTSEL DANIŞMAN İçsel motivasyon oluşturma, öğrenme stilleri ve öğrenme stillerine uygun çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi, başarı takibi ve planlaması, üniversiteye giriş sınav sistemi, stres yönetimi ve sınav kaygısı kontrolünü yapar.

3. BİREYSEL DANIŞMAN Öğretmen sınıf içi davranışları , arkadaş ve öğretmen ilişkileri, zorluklar karşısında tutumu ve ders öğretmenlerinden alınan bilgi akışı çalışmaları yapar.

 

 

MODEL OF STUDENT CONSULTANT

Each student is monitored by 3 different profecional consultants which is expert about preparing to university with model of consultant system, Private Yeditepe Anatolian High School.

  1. Career consultant

Interest and talent analyze, career education detection, specifying life priorities, specifying goal, meeting with jobs, job factory, making career portfolio

  1. Education consultant

Forming inner motivation, studying habits suitable for learning styles, time management, success follow-up and planning, university exam system, stress management and exam anxiety control

  1. Personal consultant

Teacher behaviours in class, friend and teacher relation, attitude toward difficulties and information got from branch teachers

Adres: İnönü mah.celasun cad.n:21 Ataşehir / İstanbul
Telefon: 0216 573 24 88 - 0216 572 27 97 - 0530 930 21 91
Mail: info@yeditepeanadolulisesi.com
• İletişim Formu
• Bilgi Edinme Formu
• İnsan Kaynakları Formu